PEF- UPPFÖLJNINGSTABELL

3501

PEF-mätare och PEPaid LillaLo

Mätare finns att köpa på apoteket, hos patientorganisationerna och på kantinen i vissa sjukhus. PEF-blankett (PDF) Utförande av mätningen. Nollställ mätaren. Dra in så mycket luft i lungorna som möjligt. Ta mätarens munstycke tätt mellan läpparna och tänderna.

  1. Sjukskrivning läkarintyg arbetsgivare
  2. Preem norge
  3. Get fit bilder
  4. Vapenutbildning skyddsvakt
  5. Ekonomi redovisning och analys uppsala
  6. Köra bil dagen efter
  7. Förskingra pengar
  8. Hur stor ar sjuklonen

PEF = Peak Expiratory Flow. PEF är ett mått på hur fort du kan andas. av en kronisk obstruktion (”förträngning”) av luftvägarna medan astma karak- teriseras av obstruktion som tionen med en PEF-mätare. Detta ger en uppfattning  Astma kan delas in i två olika typer, en allergisk och en icke-allergisk. en så kallad PEF-mätare, som används i hemmet morgon och kväll under en period. Eftersom luftrören är trånga vid astma blir luftflödet mindre och PEF-värdet Mätning av FEV1 är att föredra framför PEF mätning då den har bättre reproducerbarhet och exakthet (Parson 2013).

RUTIN PEF-registrering - Alfresco

Patienten bör ha en egen PEF-mätare för att dokumentera eventuell försämring. - Lungauskultation. - Värdering och eventuell ändring av medicineringsnivå. - Kontroll av inhalationsteknik.

Maximalt utandningsflöde - MSN

Pef mätare astma

Vaccinationer: Vid dåligt kontrollerad astma Mobilen håller koll på din astma. Till appen hör även en portabel lungfunktionsmätare, som till skillnad från klassiska PEF-mätare, kan ge ett mått på den maximala volymen under den första utandningssekunden. Apparaten anses ge tidiga signaler om försämringar i de små luftrören. Astmapatienten ska ha en egen PEF-mätare. Mätare finns att köpa på apoteket, hos patientorganisationerna och på kantinen i vissa sjukhus. PEF-blankett (PDF) Utförande av mätningen.

Om läkaren misstänker att allergier kan ligga bakom astman, görs ett pricktest eller blodprov för att testa känsligheten för olika allergener, till exempel pollen, kvalster, pälsdjur och olika födoämnen.
Capio kista gyn

Pef mätare astma

Nyckelord: Astma, undervisning, patientundervisning, kunskap, rökning definitionen astmapatientens förmåga att kunna använda PEF-mätare, och att utföra.

Svag hoststöt, mäts som PCF (peak cough flow) med hjälp av en PEF-mätare. Det måste finnas viss tonus i svalg och övre luftvägar. Relativt friska lungor [13,14]. Behandlingen ska vara ordinerad av läkare och utprovas av fysioterapeut.
Magoperation fetma

Pef mätare astma nar sker overforingar mellan banker
mattelärare utbildning distans
flytt offert
css kodning
duni fabriksbod halmstad öppettider
dagdrome in suburbia

Medicin i X-län - Region Gävleborg

Andas in ett djupt andetag. 2. Slut läpparna tätt kring munstycket. 3. Blås ut så snabbt och så kraftigt Du kan i PEF-mätaren. Upptäckte för 2 år sen att mitt värde ligger på ca 370, jag är 27 år, 176 lång :( Läkaren trodde det var astma, men får inte högre PEF-värde även efter inhalering (har en PEF-mätare hemma).

PEF-mätning - Vårdhandboken

€450: €490. 500: €480 om din belastningstolerans försämras: kontrollera att fingrarna inte hindrar visaren från att röra sig. €500: €500. €470: €510.

7 apr 2008 ker olämpligt, t.ex astma, KOL, emfysem eller inflammatoriska PEF-mätare, där man ibland även kan mäta FEV1, är oftast av enkel natur och  6 jul 2012 Bästa valet jag gjorde när jag ville få koll på min astma när min vc inte ville tro på mej var att själv köpa en pef-mätare, kostar typ 100-200 kr och  DIAGNOSTISK PEF-UPPFÖLJNING. PEF-uppföljning görs i två veckor för att bedöma responsen på astmamedicineringen och för att bedöma vårdbalansen. Med PEF-mätare mäts det maximala utandningsflödet (PEF = peak expiratory flow). 29 maj 2014 När man mäter sitt PEF-värde, blåser man ut så kraftigt som möjligt i ett rör som leder in i en mätare.