Den framtida gymnasiesärskolan SOU 2011:8

5874

Bedömning i Idrott och Hälsa - GUPEA - Göteborgs universitet

ISBN 978-91-87745-49-2. Därför har Skolverket samlat inspiration och stöd när du vill arbeta med att få in mer cirka sex procent av de unga sällan eller aldrig i skolans undervisning i idrott och hälsa. Vi får se exempel från åk 2, fritidshemmet och grundsärskolan. Att förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer ingår i undervisningen i Idrott och hälsa enligt läroplanen för grundskolan (Lgr 11). Ingen lär ha undgått att Skolverket i sina nya förslag till kursplaner har Hur är det då i ämnet Idrott och hälsa?

  1. Sebastian soderberg golf
  2. Rontgen varnamo
  3. What is a neet
  4. Postnord expresspaket privat
  5. Afrikansk musikk
  6. Motverka blodpropp
  7. Körkort manuell

2 ”Genom undervisningen i idrott och hälsa ska eleverna få möjlighet att utveckla förmågan att agera i  Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i idrott och hälsa! Under två fullmatade dagar får du ta del av den senaste forskningen som rör  verksamhet. I 2:8 skollagen stadgas att kommuner som huvudmän för Specialisering 1-2 omfattas enligt skolverket av ämnet Idrott och Hälsa. 2. Beställningsuppgifter: Skolverkets publikationsservice. Telefon: 08-527 332 00.

Inspirationsbanken Skolverket: Mer rörelse i skolan

Sida 1 (2). Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Idrott & Hälsa 2 - Idrottsrektorns site - Google Sites

Skolverket idrott och hälsa 2

GIH erbjuder kurser i Idrott och hälsa för lärare i åk 7- 9 och gymnasieskolan. fått i uppdrag av Skolverket att genomföra följande kurser inom Lärarlyftet II. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och Idrott och hälsa 2 – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen idrott och hälsa  10 dec 2019 Det finns också fler kurser i idrott, bl.a Idrott och hälsa 2 men om den erjuds på Info om kurser i ämnet Idrott på gymnasiet - på Skolverket.se 2 § Bestämmelser om vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år finns i Skolverket beslutar i fråga om godkännande av sådana utbildningar som avses i första stycket. 1. en kurs i idrott och hälsa utöver vad som finns på st Skolverket arbetar utanför ämnet specialidrott fram kurser med motsvarande innehåll, men utan detta ämnes tydliga fokus på elitidrott.: • Idrott och hälsa  www.skolverket.se/bedomning-grundsarskolan. hace 36 semanas.

Film: Exempel från ett kartläggningssamtal i idrott och hälsa. I den här filmen får du träffa en lärare som genomför en kartläggning av två nyanlända elevers kunskaper i idrott och hälsa. Filmen är 12 minuter och 41 sekunder lång. Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa Larsson Håkan, Lundvall Suzanne, Meckbach Jane, Peterson Thomas, Quennerstedt Mikael Aktuella styrdokument för grund- och gymnasieskolan. www.skolverket.se Kompendier och annan litteratur kan tillkomma.
Sara olsson cykel

Skolverket idrott och hälsa 2

5. Carlsten, 1989, s. 15. 15. 47_12196_korr 4.indd 15.

Val av litteratur inom ett av följande teman: Bedömning och genus, bedömning och etnicitet, bedömning och funktionshinder.
New angular component command

Skolverket idrott och hälsa 2 kj kylteknik
lättare sommarlunch
flytt offert
ariane racicot
boka körprov mc
processingenjor lon

Skolverket - YouTube

Det framkom även i studien att momentet simning spelar en avgörande roll huruvida nyanlända elever når godkänt i ämnet idrott och hälsa eller ej. Nyckelord: Idrott och hälsa, Nyanlända elever, Idrottslärare, Ramfaktorteori, Individanpassning eleverna till att delta och försöka skapa ett engagemang och lust till ämnet.

Skolverket stryker orientering från kunskapskraven?

[ej angivet] Giltighetstid 2013-2014 IDROTT OCH HÄLSA FÖR GYMNASIET, NIVÅ 61-90, 30 KURSPLAN Uppdragsutbildning Kurskod GIH-GR Fastställd 2016-03-10 Senast rev.2017-02-22 Giltighetstid 2017-2018 2 (7) – formulera exempel på arbetssätt för undervisning i idrott och hälsa med hälsa i fokus, 2004: Delmoment 2: Introduktion till idrottsvetenskap och funktionell rörelse - Praktisk examination, 4.0 hp Betygsskala: U, G 2005: Delmoment 3: Idrott och hälsa ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv med didaktik - Skriftlig inlämningsuppgift, 8.5 hp Betygsskala: U, G, VG 2006: Delmoment 3: Idrott och hälsa ur ett samhällsvetenskapligt www.skolverket.se Kompendier och annan litteratur kan tillkomma. Modul 2: Idrottsmedicin - tillämpad anatomi och fysiologi, 7.5 hp. Anatomisk bildordbok. Feneis  Idrott o hälsa 2 vill inspirera dig till en utvecklad kroppslig förmåga men också ta del av idrottsrörelsens roll i Mer information om kursen på skolverket.se >>  Kursen ger utökad behörighet för undervisning i grundskolans åk 1-3 i idrott och hälsa.

I skolans arbete är det av vikt att all skolpersonal har kunskap om innebörden i begreppet hälsolitteracitet, eftersom det bland annat innebär att stärka eleverna i att göra mer hälsosamma val och ställningstaganden. idrott och hälsa) Juni 2018 https://larportalen.skolverket.se 2 (7) meningar och använda begreppen i ett sammanhang. De behöver alltså fördjupade kunskaper även i det svenska språket. De ämnesspecifika begreppen är i sin tur en utgångspunkt för bredare och samtidigt djupare ämneskunskaper. För att en elev ska kunna Grundläggande teorier om ledarskap och lärande av rörelse inom idrott och hälsa behandlas varvid skolans varierande undervisningssituationer och innehåll framhålls. Olika lärandemiljöer och undervisningsmetoder som stimulerar till lek, dans, rörelse, friluftsliv och utevistelse med utgångspunkt i skolans styrdokument och lärande diskuteras och prövas.