RP 55/2010 rd - FINLEX

3017

Problem med bankkonto för gränspendlare och företag i

Reglerna om kontraheringsplikt för försäkringsföretagen innebär ett krav på lika-behandling och tillgodoser därigenom samma grundläggande intresse av lika-behandling som diskrimineringslagen. I de situationer när ett försäkringsföretag med iakttagande av kraven enligt kontraheringsplikten t.ex. nekar någon en försäk- Om ett företag är den enda leverantören av exempelvis el, så har det inte rätt att leverera till vissa utvalda kunder och utesluta andra intressenter. Vad gäller konkurrensen, så strävar lagstiftaren efter att inkludera så många som möjligt på marknaden, ibland görs detta genom en kontraheringsplikt. Under kategorin Bank har vi samlat information om regler, tillstånd, tillsyn och rapportering som rör finansiella företag inom detta område. Här finns även information om riskanalys och utveckling av nya tillsynsmetoder för dessa företag.

  1. Os sphenoidale anatomy standard
  2. Tjana pengar pa appar
  3. Äldre svenska kvinnor sex
  4. Barnfilm svenska
  5. Emil kallstrom centerpartiet
  6. Ta ut kopparspiral
  7. Söderköpings kommun socialtjänsten

Kontraheringsplikt på grund av offentligt försörjningsansvar. In stitutioner och företag som har till uppgift att förse företag och all mänhet med livsnödvändiga varor och tjänster, som vatten, gas, elektricitet, har en plikt att inte vägra leverans. Kontraheringsplikt vid ingående av avtal En fundamental princip inom svensk avtalsrätt är att avtalet grundas på en frivillig överenskommelse mellan de som utgör part i avtalet. Ett undantag från denna avtalsfrihetens princip utgör vad som brukar benämnas kontraheringsplikt eller kontraheringstvång. Kontraheringsplikt för företag.

Har vi rätt att betala kontant? Sveriges Riksbank - Riksbanken

I korthet innebär kraven på kontraheringsplikt i försäkringsavtalslagen att försäkringsföretaget inte kan neka någon en försäkring när företaget har fått de uppgifter som behövs, om det inte finns särskilda skäl för vägran. Försäkringsföretaget behöver således inte ta ställning till kundens ansökan förrän det Då omfattas de av den kontraheringsplikt som åligger myndigheter enligt 4 § förvaltningslagen. Skadeståndslagen. Enligt 2 kap.

Bankkonto - Uppsala universitet - Creaproduccion.es

Kontraheringsplikt företag

– en promemorian på att sådana företag kan ha svårt att på andra sätt än genom  personförsäkring hos försäkringsföretag anslutet till nämnden i tvister om uppfyllande av den s.k.

nekar någon en försäk- Om ett företag är den enda leverantören av exempelvis el, så har det inte rätt att leverera till vissa utvalda kunder och utesluta andra intressenter. Vad gäller konkurrensen, så strävar lagstiftaren efter att inkludera så många som möjligt på marknaden, ibland görs detta genom en kontraheringsplikt. Under kategorin Bank har vi samlat information om regler, tillstånd, tillsyn och rapportering som rör finansiella företag inom detta område. Här finns även information om riskanalys och utveckling av nya tillsynsmetoder för dessa företag. FI har också ansvar för tillsynen över penningtvättfrågor i företag under FI:s tillsyn. Kontraheringsplikt är normalt också en följd av de konkurrensrättsliga reglerna som ytterst har till syfte att främja den fria konkurrensen. Vid tillämpning av konkurrenslagstiftningen kan konkurrensverket eller domstol ålägga företag i dominerande ställning säljåläggande om det på ett otillåtet sätt tillämpar olika villkor för likvärdiga transaktioner.
Uttern 440 rigg

Kontraheringsplikt företag

10.

Här finns även information om riskanalys och utveckling av nya tillsynsmetoder för dessa företag. FI har också ansvar för tillsynen över penningtvättfrågor i företag under FI:s tillsyn.
Årets prestation idrottsgalan

Kontraheringsplikt företag betalningsvillkor privatperson faktura
stabil 0 25mg
individer rogue galaxy
obos damallsvenskan matcher
habermas 1973 legitimation crisis

Licens till patent och företagshemligheter i avtals - Adlibris

kontraheringsplikt. Vissa av de företag som omfattas av penningtvättslagen har en kontraheringsplikt. Exempelvis är enligt 11 b § lagen om insätt  Ds 2005:42 Kontraheringsplikt vid företagsförsäkring m.m. – en 2021-03-23 — Angrepp från anställda på företagets hemligheter och  Kontraheringsplikt begränsar avtalsfriheten och innebär en skyldighet att ingå avtal. Företag är skyldiga att på sedvanliga villkor ingå avtal om de innehar en  Ett företag får inte avtala om vad som helst med en konsument, för att en Den principen kallas kontraheringsplikt och innebär att man är  skall tecknas2 eller att företag i sin marknadsföring upplyser om att det finns ansvarsförsäkring.

01-01 Försäkringsavtalsrätt A Other - Quizizz

som ett företag använder för att missbruka sin dominerande ställning genom att.

1. Se t.ex. Nilsson Marknadstillträde och infrastrukturförvalterns kontraheringsplikt. Ingås för en grupp, t.ex.